خرید آنلاین فایل(لیست مقالات سال ۲۰۱۸ رشته مدیریت از نشریات معتبر ISI)

در این صفحه از وب سایت برتر با شما هستیم با لیست مقالات سال ۲۰۱۸ رشته مدیریت از نشریات معتبر ISI
لیست مقالات سال ۲۰۱۸ رشته مدیریت از نشریات معتبر ISI|50647328|xy|مقالات خارجی مدیریت,مقالات الزویر مدیریت,مقالات الزویر
 1. چگونه مشتریان شما در فرایند خلق مشترک ارزش برند با ارزش می شوند؟ توسعه یک مقیاس ارزش خلق مشترک مشتری (CCCV) (نشریه الزویر)
  How valuable are your customers in the brand value co-creation process? The development of a Customer Co-Creation Value (CCCV) scale ♦

 2. اتحاد شرکت های خدماتی تولید کنندگان: روابط و تنظیمات جهت‌گیری کارآفرینی و نوآوری ترکیبی (نشریه الزویر)
  Alliances of service firms and manufacturers: Relations and configurations of entrepreneurial orientation and hybrid innovation ♦

 3. محافظه‌ کاری حسابداری، استراتژی تجاری، و ابهام (نشریه الزویر)
  Accounting conservatism, business strategy, and ambiguity ♦

 4. قیمت گذاری بر اساس ارزش و تعصبات شناختی : بررسی کلی بازارهای تجاری (نشریه الزویر)
  Value-based pricing and cognitive biases: An overview for business markets ♦

 5. تجزیه و تحلیل شبکه های اجتماعی: ویژگی های شبکه های اجتماعی آنلاین بعد از یک فاجعه (نشریه الزویر)
  Social network analysis: Characteristics of online social networks after a disaster ♦

 6. بکارگیری کلان داده ها در سیستم های اطلاعاتی مدیریت ارتباط با مشتری برای تعیین مشخصات مشتری در بخش هتلداری (نشریه الزویر)
  Using big data from Customer Relationship Management information systems to determine the client profile in the hotel sector ♦

 7. تطابق خدمات الکترونیکی : عدم موفقیت سازش پذیری انگیزشی در مزایده های ویکری (نشریه الزویر)
  Electronic service matching: Failure of incentive compatibility in Vickrey auctions ♦

 8. رویکردهای استارت اپ ناب در مورد نوآوری مدل کسب و کار چابک در کارآفرینی دیجیتال (نشریه الزویر)
  Agile Business Model Innovation in Digital Entrepreneurship: Lean Startup Approaches ♦️

 9. ارزش گذاری بازارهای سرمایه برای مسئولیت اجتماعی شرکتی : مدارکی از ارائه سهام فصلی (نشریه الزویر)
  Do Capital Markets Value Corporate Social Responsibility? Evidence from Seasoned Equity Offerings ♦

 10. ارتباط میان هیات مدیره، کمیته رسیدگی، و عملکرد شرکت: شواهدی از یونان (نشریه الزویر)
  Board of Directors, Audit Committee, and Firm Performance: Evidence from Greece ♦️

 11. نقش هیئت مدیره و کمیته‌ حسابرسی در مدیریت ریسک در شرکت ها (نشریه الزویر)
  The Role of the Board and the Audit Committee in Corporate Risk Management ♦

 12. درک قدرت اثر رهبران عقیده در شبکه های تجارت الکترونیک: یک دیدگاه از تئوری پویایی عقیده (نشریه الزویر)
  Understanding influence power of opinion leaders in e-commerce networks: An opinion dynamics theory perspective ♦

 13. تاثیر سرمایه گذاری تکنولوژی اطلاعات سلامت بر عملکرد مالی و سودمندی بیمارستان (نشریه الزویر)
  Do health information technology investments impact hospital financial performance and productivity? ♦

 14. یک مطالعه مبنی بر پرسش نامه درمورد رضایت ارتباطات و رضایت شغلی پرستاران بخش مراقبت های ویژه و اثر آن بر خستگی مفرط شغلی و قصد ترک شغل (نشریه الزویر)
  Communication satisfaction and job satisfaction among critical care nurses and their impact on burnout and intention to leave: A questionnaire study ♦

 15. مدل های تجارت اداری انتقال فناوری دانشگاه: یک اندازه برای همه مناسب نیست (نشریه الزویر)
  University technology transfer office business models: One size does not fit all ♦

 16. انتقال بین المللی فناوری بین دانشگاه ها : چارچوب مدیریت استراتژیک (نشریه الزویر)
  International university-university technology transfer: Strategic management framework ♦

 17. مدیریت بحران جهانی – پژوهش های فعلی و جهت دهی آینده (نشریه الزویر)
  Global Crisis Management – Current Research and Future Directions ♦

 18. تجزیه و تحلیل برانگاشتی عملکرد کارکنان بر اساس HPHRP (نشریه الزویر)
  Hypothetical Analysis of Employees’ Work Performance based on HPHRP ♦

 19. ماکسیمم و مینیمم سازی تمرکز سرمایه گذاری با محدودیت های ریسک بودجه و سرمایه گذاری (نشریه الزویر)
  Maximizing and minimizing investment concentration with constraints of budget and investment risk ♦

 20. رویکرد شبیه سازی چند روشی برای برآورد اثر تعامل رفتار مشتری و استراتژی سازمانی بر پایداری اقتصادی بازسازی (نشریه الزویر)
  A multi-method simulation approach for evaluating the effect of the interaction of customer behaviour and enterprise strategy on economic viability of remanufacturing ♦

 21. قبول مفهوم سازی، استفاده و نفوذ بانکداری همراه در افراد سالخورده : برنامه تحقیقی و چارچوب مفهومی (نشریه الزویر)
  Understanding and conceptualising the adoption, use and diffusion of mobile banking in older adults: A research agenda and conceptual framework ♦️

 22. اثر تناسب ارزش های برند بین شرکتی بر کیفیت ارتباط در زمینه تجارت به تجارت (نشریه الزویر)
  Influence of interfirm brand values congruence on relationship qualities in B2B contexts ♦️

 23. گسترش مدیریت ریسک اطلاعات منابع انسانی در دوره داده های بزرگ (نشریه الزویر)
  Developing human resource data risk management in the age of big data ♦

 24. تجزیه و تحلیل برانگاشتی عملکرد کارکنان بر اساس HPHRP (نشریه الزویر)
  Hypothetical Analysis of Employees’ Work Performance based on HPHRP ♦

 25. یک تحلیل طولی در مورد پیش بینی شرکت و تاثیر آن در عملکرد شرکت (نشریه الزویر)
  Corporate foresight and its impact on firm performance: A longitudinal analysis ♦

 26. یادگیری سازمانی در یک دانشکده پرستاری: یک سابقه یادگیری (نشریه الزویر)
  Organizational Learning in a College of Nursing: A Learning History ♦️

 27. مطالعه تجربی سازگاری در تغییر سازمانی: آیا هر کارمند ارزش رهبری مشارکتی را دارد؟ (نشریه الزویر)
  Matchmaking in organizational change: Does every employee value participatory leadership? An empirical study ♦️

 28. اثر ریسک زنجیره تامین بر عملکرد چالاکی : نقش وساطت از یکپارچگی زنجیره تامین (نشریه الزویر)
  Impact of Supply Chain Risk on Agility Performance: Mediating Role of Supply Chain Integration ♦️

 29. معیارها و آنالیز رسانه های اجتماعی در بازاریابی – S3M: بررسی ادبی نقشه برداری (نشریه الزویر)
  Social media metrics and analytics in marketing – S3M: A mapping literature review ♦️

 30. خصیصه های وفاداری و هویت به عنوان مولفه های فرهنگ سازمانی دانشگاه مدرن (نشریه الزویر)
  The Peculiarities of the Adherence and Identification as Components of the Organizational Culture of Modern University ♦️

 31. تصمیم گیری مالی اسلامی در بین SMEها در سلطانیه عمان: تطبیقی از نگرش رفتار برنامه ریزی شده (نشریه الزویر)
  Islamic financial decision-making among SMEs in the Sultanate of Oman: An adaption of the theory of planned behaviour ♦️

 32. مدیریت نام تجاری داخلی: مقدمه ای بر موضوع ویژه و جهت دهی تحقیقات آینده (نشریه اسپرینگر)
  Internal brand management: introduction to the special issue and directions for future research ♦️

 33. دلیل غنی ساختن بازاریابی به واسطه بازاریابی گسترده (نشریه اسپرینگر)
  Why broadened marketing has enriched marketing ♦️

 34. کار آفرینی زنان : مدلی برای فصل مشترک میان خانواده و کسب و کار و کارایی آن (نشریه اسپرینگر)
  Women’s entrepreneurship: A model of business-family interface and performance ♦

 35. مدیریت سبد سهام شرکت در بخش عمومی (نشریه امرالد)
  Corporate Portfolio Management in the Public Sector ♦️

 36. تحقیق درمورد هوش معنوی در پیشرفت منابع انسانی: بررسی موضوعی (نشریه امرالد)
  Spiritual intelligence research within human resource development: a thematic review ♦️

 37. درک تمایلات تحقیقات بازاریابی و مسیرهای آینده آن: آنالیز استنادی (نشریه امرالد)
  Understanding the trends of marketing research and its future directions: a citation analysis ♦️

 38. پیوند رهبری استبدادی با ابتکار کارکنان: اثر ارتباط میان رهبری-اعضا، تشخیص گروه و فاصله قدرت (نشریه امرالد)
  Linking authoritarian leadership to employee creativity: The influences of leader–member exchange, team identification and power distance ♦️

 39. یک بررسی تجربی در مورد افشاء درباره بانکداری موبایلی در وب سایت های بانک (نشریه امرالد)
  An empirical investigation on disclosure about mobile banking on bank websites ♦️

 40. استراتژی بازار تحول آفرین: چگونگی ایجاد آشفتگی در بازارهای پایدار و استراتژی ها با دیجیتال سازی (نشریه امرالد)
  Disrupting market strategy: How digitalization is causing upheaval to established markets and strategies ♦️

 41. تنظیم فرهنگ سازمانی و مدیریت راهبردی منابع انسانی (نشریه امرالد)
  Aligning organizational culture and strategic human resource management ♦️

 42. تصمیم گیری در مورد بحران: همپوشانی میان استراتژی های ادراکی و تحلیلی (نشریه امرالد)
  Crisis decision-making: the overlap between intuitive and analytical strategies ♦️

 43. مدیریت تغییر: راهنمای اجرای مؤثر (نشریه امرالد)
  Change Management: A Guide to Effective Implementation ♦️

 44. اثر تعهد و اعتماد سازمانی بر تقویت اشتراک گذاری و به کارگیری دانش (نشریه امرالد)
  Fostering knowledge sharing and knowledge utilization: The impact of organizational commitment and trust ♦️

 45. بررسی و رتبه بندی محدودیت های زنان کارآفرین در کشورهای در حال توسعه (نشریه امرالد)
  Constraints faced by women entrepreneurs in developing countries: review and ranking ♦️

 46. درک احساسات در برندسازی بین شرکتی (نشریه امرالد)
  Understanding Emotions in B2B Branding ♦️

 47. به سمت تئوری سیستمهای بازاریابی به عنوان محصول عمومی (نشریه Sage)
  Towards a Theory of Marketing Systems as the Public Good ♦️

 48. روند ایمیل مارکتینگ برای ۲۰۱۸ (نشریه Etargetmedia)
  Email Marketing Trends for 2018 ♦️

 49. در راستای اولویت بندی نیازها برای حمایت از تصمیم گیری در فرایندهای تغییر سازمانی (نشریه Epub)
  Towards a prioritization of needs to support decision making in organizational change processes ♦️

 50. تحول بانکداری آزاد
  The Open Banking Revolution ♦️مطالب دیگر:
🔍دانلود تحقیق در موردآمینواسید و پروتئین🔍دانلود تحقیق در موردآناتومی بدن انسان🔍دانلود تحقیق در موردآناتومی ستون مهره ها🔍دانلود تحقیق در موردآناتومی پوست🔍دانلود تحقیق در موردآناليز هزينه‌هاي اجرايي مقاوم‌سازي مدارس🔍دانلود تحقیق در موردآناليز و طراحي پي هاي سطحي🔍دانلود تحقیق در موردآنسامبل کانونی🔍دانلود تحقیق در موردآنفلـوانزا و انواع آن🔍دانلود تحقیق در موردآنفلوآنزاي A(H1N1)🔍دانلود تحقیق در موردآنفلوآنزاي فوق حاد طيور🔍دانلود تحقیق در موردآنفلوانزا🔍دانلود تحقیق در موردآنفلوانزای پرندگان🔍دانلود تحقیق در موردده سال بهينه سازي مصرف انرژي در شرکت ایران خودرو🔍دانلود تحقیق در موردديوارها🔍دانلود تحقیق در مورددیابت و عوامل آن🔍دانلود تحقیق در مورددیابت طبقه بندی دیابت عوارض دیابت و درمان دیابت🔍دانلود تحقیق در مورددین درمانی مشکلات خانوادگی و روانشناختی🔍دانلود تحقیق در مورددیود پیوندی🔍دانلود تحقیق در موردذرت🔍دانلود تحقیق در موردرابطه مسيحيت با حكومت🔍دانلود تحقیق در موردرادیوبیولوژی🔍دانلود تحقیق در موردرازداری و فاش گوییدر علم🔍دانلود تحقیق در موردرانه قاره‌ای🔍دانلود تحقیق در موردراه حل هاي مبتني بر فن آوري اطلاعات در حوزه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی🔍دانلود تحقیق در موردراه های شريانی درجه 1